отпечатък


Легална идентификация на оператора на уебсайт:

 
 
HAJUS AG
Lise-Meitner-Strasse 7
D - 30926 Seelze
Телефон +49 (0) 5151 - 87798 - 10
Факс +49 (0) 5151 - 87798 - 99
Имейл info@keg-o-beer.com
 
 
 
Алтернативно разрешаване на спорове:
Европейската комисия предоставя платформа за извънсъдебно разрешаване на спорове (ODR платформа), която може да бъде видяна на адрес https://ec.europa.eu/odr.