Sanitačný adaptér

Sanitačný adaptér

Sanitačný adaptér je špeciálny nástroj, ktorý umožňuje jednoduchú a efektívnu sanitáciu výčapného zariadenia, najmä výčapných kohútov. Tento adaptér sa vkladá do otvoru kohútu a umožňuje nasadiť hadičku pre čistenie a sanitáciu výčapného zariadenia.

Výhody použitia sanitačného adaptéra

Jednou z hlavných výhod použitia sanitačného adaptéra je možnosť účinnejšej sanitácie výčapného zariadenia. Sanitačný adaptér umožňuje prístup do vnútra výčapného kohúta, kde sa môžu hromadiť baktérie a iné nečistoty. Použitím hadičky na čistenie a sanitáciu sa tieto nečistoty ľahko a rýchlo odstránia.

Okrem toho môže byť sanitácia výčapného zariadenia s použitím sanitačného adaptéra aj lacnejšia a rýchlejšia, pretože nemusí byť nutné demontovať výčapný kohút. Sanitačný adaptér je tiež jednoduchý na použitie a nevyžaduje špeciálne odborné znalosti.

Použitie sanitačného adaptéra

Použitie sanitačného adaptéra je veľmi jednoduché. Stačí vložiť adaptér do otvoru kohúta a nasadiť naň hadičku pre čistenie a sanitáciu výčapného zariadenia. Následne sa hadička pripojí na sanitizačný zdroj, napríklad na sanitizačný kôš, a prepláchne sa výčapné zariadenie čistiacej a sanitizačnou kvapalinou. Po skončení sanitácie sa hadička odpojí a sanitačný adaptér sa jednoducho vyberie z kohúta.