Výčapné zariadenie

filter

A dobré pivo sa odoberá v priebehu niekoľkých minút a profesionálne výčapné techniky a príslušenstva chutí ešte lepšie. Stále viac milovníkov piva a hobby pivovary chcú preniknúť pivo doma, a dokonca v klubovne len zásobníky je súčasťou inventára. Točená piva z akejkoľvek presvedčiť sa správnym obsahom oxidu uhličitého a hlavou peny ako "čerešničku na torte". Je dôležité, aby výčapné zariadenia a doplnky sú kvality dobrého a že systém čistiť pravidelne, ale aj pri dobrej čistení piva by nikdy nemala prísť do styku s tečúcou vodou. Si môžete objednať výčapné zariadenia , príslušenstvo a sanitárne produkty priamo u nás on-line.

Profesionálne Beer Zásobníky

V krčme, pivné kohúty sú proste nutnosťou, a doma, pivné kohúty sú vrcholom každej strany. Dokonca aj čapovanie piva je jednoducho zábava! Avšak, každý kohút musí byť správne nastavený pred použitím. Tie by mali venovať osobitnú pozornosť tlaku CO2, pretože bezpečnosť je na prvom mieste aj pri čapovaní piva, takže môžete nakresliť svoj prvý pivo v pokoji. Mimochodom, pivo chutí najlepšie, keď je čerstvo natiahnuté a nie pred odbočkou a potom sa naleje spoločne.

Pravé pivné dávkovača

Najprv držať pohár piva diagonálne pod pivné dávkovačov a otvorí kohútik. Pri plnení sklo ho presunúť pomaly do zvislej polohy. Keď je sklo o 2/3, zatvorte dávkovač a nechal zvyšok piva na krátku dobu, aby penu usadiť. Keď dáte sklenený chrbtom, pivných vbehne do skla na okraji a vyplníte pivné poháre na okraj. Výnimkou z tohto pravidla sú staré a biele pivo, ktoré je potrebné s odbočkami na jeden záťah. Mnoho pivné rozprašovače majú tiež tlačidlo peny, s ktorým môžete utvárať hlavu peny trochu viac.

Ak je pivný pohár príliš suchý, veľa peny a bublín budú tvoriť, takže by ste mali vypláchnuť pohár pred kliknutím na tlačidlo. Dokonca aj dávkovač, ktorý nie je plne otvorený spôsobí veľa peny do formy a v prípade, že tlak kohútika je príliš nízka, nie je pena tvoriť vôbec. Ideálna teplota piva je šesť až sedem stupňov. Termostaty a ďalšie príslušenstvo, vám pomôže k tomu perfektné pivo.